Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 4/2024 od 05.02.2024.)


 • REŠENJE O OBRAZOVANJU VERIFIKACIONOG ODBORA
 • ODLUKA U O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE REZULTATA TAJNOG GLASANJA I ZA IZRADU I ŠTAMPANJE GLASAČKIH LISTIĆA ZA IZBOR PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU NADLEŽNOSTI PRIVREMENOG ORGANA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA
 • REŠENJE O IZBORU GRADONAČELNIKA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA GRADONAČELNIKA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA MANDATNO IMUNITETSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE GRADA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENICE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA U 2024. GODINI ZA DAN GRADSKE OPŠTINE, 26 JANUAR-DAN OSLOBOĐENJA VRANJSKE BANJE 1878. GODINE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA MANDATNO-IMUNITETSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex