Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 4/2022 od 28.02.2022.)


 • POSLOVNIK O RADU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE
 • JEDINSTVEN ZAPISNIK O REZULTATIMA IZBORA I IZABRANIM ČLANOVIMA SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA IZBORIMA ODRŽANIM 10. FEBRUARA 2022. GODINE
 • JEDINSTVEN ZAPISNIK O REZULTATIMA IZBORA I IZABRANIM ČLANOVIMA SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA IZBORIMA ODRŽANIM 12. JANUARA 2022. GODINE
 • POSLOVNIK IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE BOSILEGRAD U STALNOM SASTAVU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRSTE KONKURSA KOJI SE RASPISUJE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2022. GODINI I UTVRĐIVANJU VISINE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU KONKURSA
 • PROGRAM SUFINANSIRANJA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA KOJE SPROVODI GRAD VRANJE U 2022. GODINI
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA
 • ODLUKA O FINANSIRANJU/SUFINANSIRANJU PROJEKATA/PROGRAMA UDRUŽENJIMA IZ OBLASTI DRUŠTVENOG I HUMANITARNOG RADA U 2022. GODINI
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREGLED PODNETIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROJEKATA PO RASPISANOM JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2021. GODINI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA U PRIVATNOJ SVOJINI NASTALE KAO POSLEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE I DRUGIH VEĆIH NESREĆA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU AKCIONOG PLANA ZA ODRŽIVU ENERGIJU I KLIMU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "BORINI KNJIŽEVNI DANI"
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "DANI BORILAČKIH VEŠTINA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "DANI BORBENIH GOLUBOVA"
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O BESPLATNOM I POVLAŠĆENOM PREVOZU U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2022. GODINI
 • PRAVILNIK O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICI SA DUPLIM BLIZANCIMA I TROJKAMA
 • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOGRAZVOJA ZA GRAD VRANJE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG RADA
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH U 2022. GODINI
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
 • ODLUKAO USVAJANJU PROGRAMA UNAPREĐENJA POSLOVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA NA TERITORIJI GRADA VRANJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA RST I RAZVOJ POSLOVNIH AKTIVNOSTI, OČUVANJA POSTOJEĆIH I OTVARANJA NOVIH RADNIH MESTA
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROVERU ISPUNJENOSTI USLOVA NEPOKRETNOSTI PO KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM
 • PROGRAM ZA RAD SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMANA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA DETALJNE REGULACIJE VETROELEKTRANE "GROT I OBLIK" NA ŽIVOTNU SREDINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex