Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 4/2021 od 23.03.2021.)


 • ODLUKA O III REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O PROŠIRENJU GRADSKE MREŽE RADI VODOSNADBEVANJA CENTRALNOG DELA NASELJA MLEKOMINCI UZ DRŽAVNI PUT DP IIA REDA OZNAKE 231 NA DEONICI BOSILEGRAD-RIBARCI
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU RESORA ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI KULTURE U 2021. GODINI
 • ODLUKA O UZIMANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U POSTUPKU PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "ZLATNI PUŽ 2021." - 7. SVETSKI DEČIJI FESTIVAL ANIMIRANOG FILMA
 • PROGRAM KONTROLE I SMANJENJA POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI VAN POSTUPKA JAVNOG NAMETANJA, ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "DANI BORILAČKIH VEŠTINA"
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE, NAČINU I VISINI SOLIDARNE POMOĆI KOD POSLODAVCA ZA ZAPOSLENE U ORGANIMA GRADA VRANJA I GRADSKOJ OPŠTINI VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZONE 3 U VRANJU-"DONJE VRANJE" NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA DETALJNE REGULACIJE SAOBRAĆAJNICE KOJA POVEZUJE ULICU MARIČKU SA REGIONALNIM CENTROM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM "METERIS VRANJE"
 • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex