Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 38/2021 od 31.12.2021.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICA ZA 2021. GODINU REBALANS II
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE SURDULICA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE SURDULICA ZA IZGRADNJU GRADSKE SAOBRAĆAJNICE 92a-92a U SURDULICI
 • ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU GROBLJA
 • ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, DELA KP. BR. 2257/2 KO SURDULICA, IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA DELA KAT. PRACELE 4840 KO SURDULICA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI PLANA RAZVOJA OPŠTINE SURDULICA ZA PERIOD OD 2021-2031. GODINE
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINE SURDULICA ZA 2022. GODINU
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE SURDULICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE ODOBRAVANJU POVEĆANJA CENA VODE ZA FIZIČKA LICA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA OPŠTINE SURDULICA
 • PROGRAM MONITORINGA STANJA NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJE OPŠTINE SURDULICA ZA 2022. GODINU
 • PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2022. GODINU
 • PROGRAM KONTROLNOG MONITORINGA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2022. GODINU
 • PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA POVRŠINSKIH I OTPADNIH VODA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2022. GODINU
 • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENJU POSTUPKA PLANIRANJA I SPROVOĐENJA POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI, NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE I NABAVKI DRUŠTVENIH I DRUGIH POSEBNIH USLUGA OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O ISPLATI JEDNOKRATNE NAKNADE ODBORNICIMA U SKUPŠTINI OPŠTINE SURDULICA ZA RAD U 2021. GODINI
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE SURDULICA ZA 2022. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex