Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 38/2020 od 27.11.2020.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O III REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI OBUHVAĆENE NALAZIMA PRIORITETA 2 U IZVEŠTAJU O REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINASIJSKIH IZVEŠTAJA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA PREDŠKOLSKE USTANOVE "DEČJA RADOST" BOSILEGRAD ZA 2020-2024. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE BOSILEGRAD 2020-2030
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU GRBA OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI BOSILEGRAD
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU - REBALANS 5
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PRIKUPLJANJEM PONUDA RADI PRIVOĐENJA PLANIRANOJ NAMENI
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE SURDULICA ZA IZGRADNJU DELA ULICE ROMANOVSKE OD KRAKA 24 - 24 DO SAOBRAĆAJNICE 26 - 26 U SURDULICI
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I VISINI NAKNADE ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA SLUŽBENOSTI NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA OPŠTINE SURDULICA
 • PROGRAM O IZMENI I DOPUNI PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VERIFIKACIONOG ODBORA SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O DODELI MANDATA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA UDRUŽENJIMA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE U CILJU ZAŠTITE POLJOPRIVREDNIH RESURSA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA I BROJA KORISNIKA NAGRADA ZA USPEŠNE STUDENTE NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex