Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 37/2020 od 24.11.2020.)


  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU VRANJE
  • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE ZA CELU TERITORIJU OPŠTINE TRGOVIŠTE
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNE TRŽIŠNE CENE KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2021. GODINU
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU U OPŠTINI SURDULICA
  • ODLUKA O PROSEČNIM CENAMA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SURDULICA
  • REŠENJE O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE U REŠENJU BROJ 352-42/20-01 OD 31.07.2020. GODINE
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU KRATKOROČNOG AKCIONOG PLANA KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA PERIOD 2021 - 2023. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex