Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 36/2021 od 28.12.2021.)


 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O VII REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG REGISTRA BAZNIH STANICA OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA SOCIJALNU ZAŠTITU O ČIJEM SE OBEZBEĐENJU STARA OPŠTINA BOSILEGRAD
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I VISINI NAKNADE ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA SLUŽBENOSTI NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA POSEBNI TOKOVI OTPADA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • KADROVSKI PLAN ZA 2022. GODINU
 • SOCIJALNI PROGRAM ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O OPŠTINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MERAMA POPULACIONE POLITIKE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA SEKRETARA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA SEKRETARA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA RAZVOJA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA RAZVOJA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PU "POLETARAC" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PU "POLETARAC" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA STRATEŠKOG AKTIVA ZA RAZVOJNO PLANIRANJE I TIMOVE U PU "POLETARAC" TRGOVIŠTE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex