Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 36 od 30.10.2020.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2020. GODINU I OPŠTI DEO
 • ODLUKA O PROMENI STATUTA GRADA VRANJA
 • ODLUA O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA, TRGOVA I ZASEOKA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRANJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU, KORIŠĆENJU I UPRAVLJANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU STANOVIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DELATNOSTI - SNABDEVANJA VODOM ZA PIĆE I PREČIŠĆAVANJE I ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O KOMUNALNOM UREĐENJU GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PIJACAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA TERITORIJI GRADA VANJA
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA USTANOVE - JAVNA BIBLIOTEKA "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNE USTANOVE - POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNE USTANOVE - NARODNI MUZEJ U VRANJU
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNE USTANOVE - TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNE USTANOVE ZA SPORT I REKREACIJU-SPORTSKA HALA U VRANJU
 • ODLUKA O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE U PROSTORNOM PLANU GRADA VRANJA KOJI JE USVOJEN NA SEDNICI SKUPŠTINE GRADA VRANJA ODRŽANOJ 15.06.2018. GOD. ODLUKOM BR. 35-31/2018-10
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA VRANJA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA SKUPŠTINE GRADA VRANJA BROJ 463-24/2020-10 OD 27.02.2020. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NOVI DOM" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA "APOTEKARSKE USTANOVE" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA LOKALNOG SAVETA RODITELJA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA OSNOVNE ŠKOLE "BRANISLAV NUŠIĆ" RATAJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "1. MAJ" VRTOGOŠ
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SREDNJE POLJOPRIVREDNO - VETERINARSKE ŠKOLE "STEVAN SINĐELIĆ" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLE ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE "VULE ANTIĆ" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA MEDICINSKE ŠKOLE "DR IZABEL EMSLI HATON" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SREDNJE POLJOPRIVREDNO-VETERINARSKE ŠKOLE "STEVAN SINĐELIĆ" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA - SAVETA I KOMISIJA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA PROPISE I UPRAVU SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PROPISE I UPRAVU SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZONE 1 U VRANJU-"CENTRALNA ZONA" NA ŽIVOTNU SREDINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA U POLJOPRIVREDI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex