Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 36 od 29.12.2017.)


  • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 36/2017)
  • ODLUKA O MINIMALNOJ VISINI IZNOSA IZDVAJANJA NA IME TROŠKOVA INVESTICIONOG,TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA STAMBENE ZGRADE I VISINE NAKNADE PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 36/2017)
  • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 35/2016, 23/2017 i 36/2017)
  • ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 36/2017)
  • PRAVILNIK O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI ZA NOVOROĐENU DECU U 2018. GODINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 36/2017)
  • PROGRAM PODSTICAJA ZA RAZVOJ "SLOBODNE ZONE VRANJE" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 36/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex