Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 35/2021 od 27.12.2021.)


 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA POVERIOCA U TRAJNI ULOG HOLDING KOMPANIJE PAMUČNI KOMBINAT "YUMCO" A.D. VRANJE
 • ODLUKA O PREDLOGU VLADI REPUBLIKE SRBIJE DA PRENESE PRAVO JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLADIČIN HAN NA KP. BR. 332/2 KO VLADIČIN HAN U JAVNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU PUTEM IZGRADNJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O USVAJANJU PRVE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VOJVODA RADOMIR PUTNIK" U DŽEPU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA I SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2022. GODINI JP ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU JP ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O ODREĐIVANJU ULICA ZA PEŠAČKI SAOBRAĆAJ NA TERITORIJI GRADA VRANJA - PEŠAČKE ZONE
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA POVERIOCA U TRAJNI ULOG HOLDING KOMPANIJE PAMUČNI KOMBINAT "YUMCO" A.D. VRANJE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA U OBLASTI DRUŠTVENOG I HUMANITARNOG RADA
 • ODLUKA O IZMENAMA PROGRAMA KORIŠĆENJA DOTACIJA ZDRAVSTVENE USTANOVE "APOTEKA VRANJE" ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "SVETOSAVSKA NEDELJA 2022. GODINE"
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SPROVOĐENJU MERE STRUČNE PRAKSE
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O USVAJANJU IZMENE I DOPUNE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA VRANJA ZA 2021. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O BESPLATNOM I POVLAŠĆENOM PREVOZU U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
 • POSLOVNIK IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE BOSILEGRAD ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
 • ROKOVNIK ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA U MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD, ZA GLASANJE ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA IZBORIMA RASPISANIH ZA 04. JANUAR 2022. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex