Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 35 od 21.10.2020.)


 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI BOSILEGRAD
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRSTE KONKURSA KOJI SE RASPISUJE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA IZ BUDŽETA OPŠTINE SURDULICA RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2020. GOD. I UTVRĐIVANJE VISINE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU KONKURSA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE U OKVIRU TAKSI TARIFE PO KOJOJ SE TAKSI PREVOZ OBAVLJA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • PROGRAM OPTIMALNOG ORGANIZOVANJA TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA U PERIODU 2020 - 2025. GODINE
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MOBILNOG TIMA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE BILBORDA NA TERITORIJI GRADA VRANJA JAVNIM NADMETANJEM
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA, ODNOSNO PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA POKRETNIH STVARI IZ JAVNE SVOJINE GRADA VRANJA, PUTEM JAVNOG NADMETANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE BILBORDA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA OSTVARIVANJE I PRIZNAVANJE PRAVA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE GRAĐANA KOJA SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI POLJOPRIVREDE U 2020. GODINI
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPERATIVNOG TIMA ZA PRAĆENJE I REAGOVANJE U VEĆIM VANREDNIM DOGAĐAJIMA I VANREDNIM SITUACIJAMA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex