Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 34/2021 od 20.12.2021.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI I USVAJANJU PREDLOGA PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA REKONSTRUKCIJE I RACIONALIZACIJE JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA POKRETNIH STVARI IZ JAVNE SVOJINE GRADA VRANJA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE SKUPŠTINE GRADA VRANJA BROJ: 463-24/2021-10 OD 15.04.2021. GODINE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE SKUPŠTINE GRADA VRANJA BROJ: 463-23/2021-10 OD 15.04.2021. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI PROGRAMA POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROMENI CENA KOMUNALNIH USLUGA JKP "KOMRAD" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KRALJ PETAR PRVI OSLOBODILAC" KORBEVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "1. MAJ" VRTOGOŠ
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA U MEDICINSKOJ ŠKOLI "DR IZABEL EMSLI HATON" U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA BEZ ELEMENATA KONCESIJE ZA REKONSTRUKCIJU I RACIONALIZACIJU JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI BOSILEGRAD
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU MERE STRUČNE PRAKSE
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
 • ODLUKA O PREKIDU VASPITNO OBRAZOVNOG RADA U DEČJEM VRTIĆU "DEČJA RADOST" U VRANJU
 • ODLUKA O PRIHVATANJU MERA "EDUKACIJA RODITELJA ZA PRAVILNI RAZVOJ DECE KROZ IGRU U RURALNIM SREDINAMA"
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA USLUGE U OKVIRU TAKSI TARIFE PO KOJOJ SE TAKSI PREVOZ MORA OBAVLJATI NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI TRGOVIŠTE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex