Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 32 od 30.12.2019.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O KOMUNALNOJ MILICIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKU O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA VRANJA NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA VRANJA NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD VRANJE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADA VRANJA U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O IMENOVANJU RADNOG TELA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA " VODOVOD" VRANJE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NOVI DOM" VRANJE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" VRANJE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" U VRANJU ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" U VRANJU ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE" VRANJE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE" VRANJE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" VRANJE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" VRANJE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA USTANOVE JAVNA BIBLIOTEKA "BORA STANKOVIĆ" VRANJE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN USTANOVE JAVNA BIBLIOTEKA "BORA STANKOVIĆ" VRANJE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE "NARODNI MUZEJ" VRANJE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "NARODNI MUZEJ" VRANJE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE "NARODNI UNIVERZITET" VRANJE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "NARODNI UNIVERZITET" VRANJE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ISTORIJSKI ARHIV "31. JANUAR" VRANJE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE ISTORIJSKI ARHIV "31. JANUAR" VRANJE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE "ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA VRANJA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA VRANJA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA "REGIONALNOG CENTRA ZA TALENTE" VRANJE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN "REGIONALNOG CENTRA ZA TALENTE" VRANJE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA SPORT I REKREACIJU "SPORTSKA HALA" VRANJE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE ZA SPORT I REKREACIJU "SPORTSKA HALA" VRANJE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZDRAVSTVENE USTANOVE "APOTEKA" VRANJE ZA 2020. GODINU
 • PROGRAM PODSTICAJA ZA RAZVOJ "SLOBODNE ZONE VRANJE" ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREGLED PODNETIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROJEKATA PO RASPISANOM JAVNOM POZIVU ZA FINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA U OBLASTI KULTURE U 2019. GODINI
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREGLED PODNETIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROJEKATA PO RASPISANOM JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2019. GODINI
 • ODLUKA O IZMENI PROGRAMA KORIŠĆENJA DOTACIJA ZDRAVSTVENE USTANOVE "APOTEKA VRANJE" ZA 2019. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex