Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 31/2021 od 18.11.2021.)


  • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OCENJIVANJA KANDIDATA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD VRANJE
  • POSLOVNIK KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD VRANJE
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex