Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 31 od 24.12.2019.)


 • ODLUKA O V. REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOSILEGRAD ZA PERIOD 2019-2029. GODINE
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O USVAJANJU PRVE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE BOSILEGRADA
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI PRVE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE BOSILEGRADA
 • ODLUKA O IZRADI DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE BOSILEGRADA
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU REALIZACIJE PROJEKATA
 • ODLUKA O SUBVENCIJAMA PRIVATNIM PREDUZEĆIMA ZA OBAVLJANJE LOKALNOG LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O DOPUNMA ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA SOCIJALNU ZAŠTITU O ČIJEM SE OBEZBEĐENJU STARA OPŠTINA BOSILEGRAD
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA SOCIJALNI PROGRAM ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O KREDITNOM ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALIJE I USLUGE "USLUGA"
 • SOCIJALNI PROGRAM ZA 2020. GODINU
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI, OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA OPŠTINE TRGOVIŠTE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex