Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 30/2023 od 28.12.2023.)


 • ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA PRVI KVARTAL 2024. GODINE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UPRAVLJANJU GROBLJIMA I SAHRANJIVANJU
 • ODLUKA O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA PERIOD 2023-2033
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE STOPE POREZA NA IMOVINU, AMORTIZACIJE, ODREĐIVANJU ZONA I UTVRĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA SVAKU ZONU ZA TERITORIJU OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "DEČJA RADOST" BOSILEGRAD ZA UPISANU DECU VRTIĆKOG UZRASTA ZA RADNU 2023/2024 GODINU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU LOKALNE SLUŽBE ZA PRIJEM ŽALBI ZA PROJEKAT "ČISTA ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOST ZA GRAĐANE SRBIJE" NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O V REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA SOCIJALNU ZAŠTITU O ČIJEM SE OBEZBEĐENJU STARA OPŠTINA BOSILEGRAD
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • KADROVSKI PLAN ZA 2024. GODINU
 • SOCIJALNI PROGRAM ZA 2024. GODINU
 • REŠENJE O DODELJIVANJU ODBORNIČKIH MANDATA KANDIDATIMA ZA ODBORNIKE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex