Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 30/2022 od 28.12.2022.)


 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRSTE KONKURSA KOJI SE RASPISUJE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2023. GODINI I UTVRĐIVANJU VISINE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU KONKURSA
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽNOSTI ODLUKE O OSNIVANJU SLUŽBE BUDŽETSKE INSPEKCIJE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA IZRADU MONOGRAFIJE "ISTORIJSKI RAZVOJ PRVE OSNOVNE ŠKOLE U VRANJU"
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA REALIZACIJU FESTIVALA "VRANJSKA GRADSKA PESMA"
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ZVANJIMA, ZANIMANJIMA I KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA VRANJA
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA VRANJA ZA 2022. GODINU PREMA ODLUCI O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE-SLUŽBENIKA NA POLOŽAJU
 • REŠENJE O POSTAVLJANJU NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE-SLUŽBENIKA NA POLOŽAJU
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ALEKSANDROVAČKOG JEZERA NA ŽIVOTNU SREDINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex