Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 30 od 08.09.2020.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA VRANJA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA - SAVETA I KOMISIJA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA OTUĐENJA ILI DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U VRANJU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U VRANJU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U VRANJU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U VRANJU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE -JAVNA BIBLIOTEKA "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE - JAVNA BIBLIOTEKA "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE -JAVNA BIBLIOTEKA "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE - JAVNA BIBLIOTEKA "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - NARODNI MUZEJ U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE- NARODNI MUZEJ U VRANJU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - NARODNI MUZEJ U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NAZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE- NARODNI MUZEJ U VRANJU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - NARODNI UNIVERZITET U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - NARODNI UNIVERZITET U VRANJU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - NARODNI UNIVERZITET U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - NARODNI UNIVERZITET U VRANJU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - ISTORIJSKI ARHIV "31. JANUAR" U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - ISTORIJSKI ARHIV "31. JANUAR" U VRANJU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - ISTORIJSKI ARHIV "31. JANUAR" U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - ISTORIJSKI ARHIV "31. JANUAR" U VRANJU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE " TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA VRANJA"
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE " TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA VRANJA"
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE " TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA VRANJA"
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE " TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA VRANJA"
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZA SPORT I REKREACIJU " SPORTSKA HALA" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZA SPORT I REKREACIJU " SPORTSKA HALA" VRANJE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZA SPORT I REKREACIJU " SPORTSKA HALA" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZA SPORT I REKREACIJU " SPORTSKA HALA" VRANJE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA " ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA " ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA " ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA " ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REGIONALNOG CENTRA ZA TALENTE VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REGIONALNOG CENTRA ZA TELENTE VRANJE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA REGIONALNOG CENTRA ZA TALENTE VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA REGIONALNOG CENTRA ZA TELENTE VRANJE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA "APOTEKARSKE USTANOVE" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA "APOTEKARSKE USTANOVE" VRANJE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA "APOTEKARSKE USTANOVE" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA "APOTEKARSKE USTANOVE" VRANJE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA LOKALNOG SAVETA RODITELJA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA "TEHNIČKE ŠKOLE" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJA ŠEFA ODBORNIČKE GRUPE SPS
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJA ŠEFA ODBORNIČKE GRUPE SNS
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, FIZIČKU KULTURU, INFORMISANJE I SPORT
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ZA POLJOPRIVREDU I STOČARSTVO
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ZA MIGRACIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ZA CRKVE I VERSKA PITANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ZA MLADE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ZA PRIVREDU I SAOBRAĆAJ
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ZA ROMSKA I MANJINSKA PITANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I PRIGOVORE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA MANDATNO-IMUNITETSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PROPISE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA SARADNJU SA GRADOVIMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU I DEČJU ZAŠTITU I BORAČKO-INVALIDSKA PITANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVIMA ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE, ZBOG ISTEKA MANDATA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE, ZBOG ISTEKA MANDATA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVIMA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU S DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE TRGOVIŠTE, ZBOG ISTEKA MANDATA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA OPŠTINE TRGOVIŠTE, ZBOG ISTEKA MANDATA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ŠEFA ODBORNIČKE GRUPE "ZA TRGOVIŠTE"
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE. OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA PROPISE I UPRAVU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO-MANDATNA PITANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU I FINANSIJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA RAD I RAZVOJ MESNIH ZAJEDNICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RAZVOJ SELA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA NAGRADE I PRIZNANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA UTVRĐIVANJE PREDLOGA NAZIVA ULICA,TRGOVA,ZASELAKA I DELOVA NASELJENIH MESTA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ODNOSE SA VERSKIM ZAJEDNICAMA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA SOCIJALNA PITANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MLADE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE ETIČKOG KODEKSA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VD DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ŽARKO ZRENJANIN-UČA" RADOVNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ŽARKO ZRENJANIN-UČA" RADOVNICA
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE ZA CELU TERITORIJU OPŠTINE TRGOVIŠTE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex