Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 3/2022 od 11.02.2022.)


 • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ZAMENIKA ČLANOVA I SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA VRANJA U STALNOM SASTAVU
 • ODLUKA O II REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2022. GODINU
 • ODLUKAO RAZREŠENJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKAO POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU VODOVOD VLADIČIN HAN
 • ODLUKAO RADNOPRAVNOM STATUSU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKAO POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI (ZEMLJIŠTA I OBJEKATA NA ZEMLJIŠTU) U KO VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI (ZEMLJIŠTA I OBJEKATA NA ZEMLJIŠTU) U KO VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI (ZEMLJIŠTA I OBJEKATA NA ZEMLJIŠTU) U KO VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI (ZEMLJIŠTA I OBJEKATA NA ZEMLJIŠTU) U KO VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI (ZEMLJIŠTA I OBJEKATA NA ZEMLJIŠTU) U KO VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI (ZEMLJIŠTA I OBJEKATA NA ZEMLJIŠTU) U KO VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI (ZEMLJIŠTA I OBJEKATA NA ZEMLJIŠTU) U KO VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI (ZEMLJIŠTA I OBJEKATA NA ZEMLJIŠTU) U KO VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN, VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JP ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA PERIOD 2022.-2023. GODINE
 • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, I ZAMENIKA ČLANOVA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA U STALNOM SASTAVU
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O BESPOVRATNOM SUFINANSIRANJU AKTIVNOSTI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU I UNAPREĐENJE SVOJSTAVA ZGRADA, POSTUPKU DODELE SREDSTAVA, PROCENTU UČEŠĆA I USLOVIMA POD KOJIM OPŠTINA TRGOVIŠTE UČESTVUJE U FINANSIRANJU AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA
 • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE U STALNOM SASTAVU
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA DELU TERITORIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex