Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 3 od 26.02.2019.)


 • STATUT OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O I. REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU SUBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA PERIOD 2019 - 2024. GODINE
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O NAGRAĐIVANJU UČENIKA I USPEŠNIH SPORTISTA ZA POSTIGNUTE REZULTATE IZ BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O DAVANJU OVLAŠĆENJA PREDSEDNIKU OPŠTINE BOSILEGRAD DA U IME OPŠTINE POTPIŠE SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU U VEZI PRIBAVLJANJA ZEMLJIŠTA ZA PROŠIRENJE GROBLJA U BOSILEGRADU
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU U SKUPŠTINI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU U SKUPŠTINI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA SAVETA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2019. GODINU
 • PROGRAM MONITORINGA STANJA NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2019. GODINU
 • PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA POVRŠINSKIH I OTPADNIH VODA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2019. GODINU
 • PROGRAM KONTROLNOG MONITORINGA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2019. GODINU
 • STATUT OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA KOJOM SE PREDLAŽE VLADI REPUBLIKE SRBIJE DA DONESE ODLUKU O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE BEZ NADOKNADE SA REPUBLIKE SRBIJE NA OPŠTINU TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNE BUDŽETSKE REVIZIJE
 • ODLUKA O USTUPANJU PRAVA JAVNE SVOJINE ODS BEOGRAD, OGRANAK VRANJE, NA NEPOKRETNOSTIMA: STUBNE TRAFOSTANICE 10/0.4 KV NA KAT. PARCELI BR.2799/1 KO ĐEREKARCE SA PRIKLJUČNIM VODOM 10 KV NA KAT. PARCELAMA BR.2643 I BR.2696 KO ZLADOVCE ZA NAPAJANJE NASELJA SULJINCI
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE NAZIVA ULICA NA PODRUČJU OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O FINANSIRANJU/SUFINANSIRANJU PROJEKATA/PROGRAMA UDRUŽENJIMA IZ OBLASTI DRUŠTVENOG I HUMANITARNOG RADA U 2019. GODINI
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA JAVNIM NADMETANJEM
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRSTE MATERIJALNE PODRŠKE PORODICI ZA NOVOREĐENU DECU U 2019. GODINI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O FORMIRANJU KOMISIJE ZA DODELU NOVČANE POMOĆI DECI I OMLADINI SA TERITORIJE GRADA VRANJA OBOLELOJ OD MALIGNITETA I DRUGIH TEŠKIH BOLESTI
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA U POLJOPRIVREDI
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI POLJOPRIVREDE U 2018. GODINI
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE NA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREGLED PODNETIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROJEKATA PO RASPISANOM JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2018. GODINI
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2019. GODINI
 • PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA U OBLASTI POLJOPRIVREDE U CILJU ZAŠTITE POLJOPRIVREDNIH RESURSA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADA VRANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex