Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 29/2023 od 27.12.2023.)


  • ODLUKA O USVAJANJU DRUGE IZMENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA VRANJA
  • ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU BUDŽETA GRADA VRANJA ZA PERIOD JANUAR-MART 2024. GODINE
  • ODLUKA OUTVRĐIVANJU VISIN MATERIJALNE POMOĆI ZA PRVOROĐENO DETE U NOVOJ 2024. GODINI
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" U VRANJU ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE" VRANJE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN USTANOVE JAVNA BIBLIOTEKA "BORA STANKOVIĆ" VRANJE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE - ISTORIJSKI ARHIV "31. JANUAR" VRANJE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZDRAVSTVENE USTANOVE "APOTEKA" VRANJE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "NARODNI MUZEJ" VRANJE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA U SVOJINU GRADA VRANJA - SPORTSKI OBJEKTI ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA VRANJA" ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR" VRANJE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "NARODNI UNIVERZITET" VRANJE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" VRANJE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE PROGRAMA POSLOVANJAI FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJAI FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" VRANJE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAM POSLOVANJAI FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJAI FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" VRANJE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NOVI DOM" VRANJE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN OSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "SLOBODNA ZONA" DOO VRANJE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE "31. JANUAR - DAN GRADA VRANJA"
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA VRANJA ZA 2023. GODINU PREMA ODLUCI O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2023. GODINU
  • PROGRAM PODSTICAJA ZA RAZVOJ "SLOBODNE ZONE VRANJE" ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DOPUNI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
  • REŠENJE O DOPUNI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
  • UKUPAN IZVEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANJA NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
  • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2024. GODINU
  • ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA I SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2024. GODINU ZA JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2024. GODINU ZA JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNO UREĐENJE " VLADIČIN HAN"
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJAJAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE CENTAR ZA KULTURNE DELATNOSTI, TURIZAM I BIBLIOTEKARSTVO OPŠTINE VLADIČIN HAN
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE SPORTSKI CENTAR "KUNJAK" VLADIČIN HAN
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADAUSTANOVE CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE VLADIČIN HAN
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE "PČELICA" U VLADIČINOM HANU ZA RADNU 2023.-2024. GODINU
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2024. GODINU
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2024. GODINU
  • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2024. GODINU
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2023. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex