Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 29/2022 od 26.12.2022.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICA ZA 2022. GODINU Rebalans 2
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICAZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE SURDULICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE SURDULICA ZA IZGRADNJU GRADSKE SAOBRAĆAJNICE 56-56 U SURDULICI
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE SURDULICA ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICE 10-10 U SURDULICI
 • ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, KAT. PARCELA BR. 4840/2 I 3272/1 KO SURDULICA, IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE SURDULICA NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, KP. BR. 2363/2 KO SURDULICA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE SURDULICA NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA USTANOVLJAVANJE PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI PROLAZA ZA IZGRADNJU DELA FEKALNE KANALIZACIJE OD ULICE DRINSKE DIVIZIJE DO ULICE VOJVODE MIŠIĆA U SURDULICI
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVCA PRUŽANJA DRŽAVNIH PUTEVA I I II REDA KOJI PROLAZE KROZ NASELJENO MESTO NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PRAVIMA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJA SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA OPŠTINE SURDULICA
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINE SURDULICA ZA 2023. GODINU
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE SURDULICA ZA 2023. GODINU
 • PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA POVRŠINSKIH I OTPADNIH VODA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2023. GODINU
 • PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2023. GODINU
 • PROGRAM MONITORINGA STANJA NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJE OPŠTINE SURDULICA ZA 2023. GODINU
 • PROGRAM KONTROLNOG MONITORINGA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2023. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O USTUPANJU SISTEMA ZA VODOSNADBEVANJE "RODA" JAVNOM PREDUZEĆU ZA KOMUNALIJE I USLUGE "USLUGA"
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU ODLUKE O USTUPANJU NA KORIŠĆENJE KOMUNALNIH VOZILA I OPREME SVOJINA OPŠTINE BOSILEGRAD JAVNIM PREDUZEĆIMA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DRUŠTVENIM PRIZNANJIMA POVODOM DANA OPŠTINE BOSILEGRAD 21. SEPTEMBAR
 • ODLUKA O DODELI DRUŠTVENIH PRIZNANJA - ZAHVALNICA
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKU O OSNIVANJU SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • KADROVSKI PLAN UPRAVE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2023. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex