Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 29/2021 od 29.10.2021.)


 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE MANIFESTACIJE "DIGITALNA EKSPEDICIJA - KARAVAN DIGITALNIH VEŠTINA, PISMENOSTI I BEZBEDNOSTI"
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJIGRADA VRANJA U 2021. GODINI
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA NA FINANSIJSKU PODRŠKU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA NAGRADA ZA USPEŠNE STUDENTE NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA BEZ ELEMENATA KONCESIJE ZA REKONSTRUKCIJU JAVNOG OSVETLJENJA GRADA I NASELJENIH MESTA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNO - SAVETODAVNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA BEZ ELEMENATA KONCESIJE ZA REKONSTRUKCIJU SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex