Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 29 od 25.08.2020.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI TRGOVIŠTE
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLATA IZABRANIH, POSTAVLJENIH I IMENOVANIH LICA OD STRANE SKUPŠTINE GRADA I IZVRŠNIH ORGANA GRADA VRANJA
 • POSLOVNIK GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU RESORA ČLANOVA GRADSKOG VEĆA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex