Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 29 od 29.10.2018.)


  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2018. GODINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 9/2018, 23/2018 i 29/2018)
  • PRAVILNIK O ORTOPEDSKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ BUDŽETA GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 29/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex