Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 28/2022 od 23.12.2022.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI STATUTA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "JP ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN"
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "JP ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN"
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA SAVETA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE U OPŠTINI VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA SAVETA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE U OPŠTINI VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVAŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VOJVODA RADOMIR PUTNIK" U DŽEPU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU JP ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA I SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2023. GODINU ZA JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE CENTAR ZA KULTURNE DELATNOSTI, TURIZAM I BIBLIOTEKARSTVO OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE SPORTSKI CENTAR "KUNJAK" VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE "PČELICA" U VLADIČINOM HANU ZA RADNU 2022.-2023. GODINU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MLADE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU KADROVSKOG PLAN OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU KADROVSKOG PLAN OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAA OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GOD.
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVIMA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA KOMANDANTA ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKASKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O NASTAVLJA OBAVLJANJA DUŽNOST ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMANDANTA ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTEZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O OPŠTINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINEZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USLOVIMA I VISINI NAKNADE ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA SLUŽBENOSTI NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE OPŠTINE TRGOVIŠTE SA OPŠTINOM LEBANE
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA USTANOVE - NARODNA BIBLIOTEKA "ANTONIJE POPOVIĆ" U TRGOVIŠTU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MERAMA POPULACIONE POLITIKE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKASKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O PONOVNOM DODELJIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVIMA ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA ODBORA ZA DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU I FINANSIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA ODBORA ZA DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU I FINANSIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO-MANDATNA PITANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO-MANDATNA PITANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO-MANDATNA PITANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO-MANDATNA PITANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "POLETARAC" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "POLETARAC" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORAZA NAGRADE I PRIZNANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BORA STANKOVIĆ" NOVO SELO
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BORA STANKOVIĆ" NOVO SELO
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" DONJI STAJEVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" DONJI STAJEVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ŽARKO ZRENJANIN-UČA" RADOVNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ŽARKO ZRENJANIN-UČA" RADOVNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE STRUČNE ŠKOLE "MILUTIN BOJIĆ" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE STRUČNE ŠKOLE "MILUTIN BOJIĆ" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU LOKALNOG SAVETA RODITELJA OPŠTINE TRGOVIŠTE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex