Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 28/2021 od 22.10.2021.)


  • ODLUKA O V REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2021. GODINU
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG UGOVORA O USTUPANJU POSLOVNOG PROSTORA NA KORIŠĆENJE
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BOSILEGRAD
  • IZMENU I DOPUNU ODLUKE O IZRADI DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE BOSILEGRADA
  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINIU OPŠTINI TRGOVIŠTE
  • PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI U GRADSKOJ UPRAVI GRADA VRANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex