Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 28 od 11.12.2019.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA UPRAVLJANJA MZ ŠAJINCE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA UPRAVLJANJA MESNE ZAJEDNICE ŠAJINCE
 • REŠENJE O IMENOVANJU POVERENIKA ZA MESNU ZAJEDNICU ŠAJINCE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "POLETARAC" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "POLETARAC" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ŽARKO ZRENJANIN-UČA" RADOVNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ŽARKO ZRENJANIN-UČA" RADOVNICA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDAT ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDAT PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA SARADNJU SA GRADOVIMA I OPŠTINAMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI BOSILEGRAD
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP STANA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP STANA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA NEPOSREDNOM POGODBOM
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REVIZIJU LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA PORODICE BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA SMEŠTENIH NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex