Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 27/2023 od 12.12.2023.)


 • ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "PČELICA" VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O DAVANJU DELA OBJEKTA NA KORIŠĆENJE PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "PČELICA" VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O USVAJANJU PLANA RADA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA U OPŠTINI VLADIČIN HAN ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O UKUPNOM BROJU GLASAČKIH LISTIĆA KOJI SE ŠTAMPAJU ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN, RASPISANIM ZA 17. DECEMBAR 2023. GODINE
 • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA U GRADSKOJ OPŠTINI VRANJSKA BANJA ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA DELU TERITORIJE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U NEPOLJOPRIVREDNE SVRHE
 • ODLUKA O DODELI NAGRADA USPEŠNIM STUDENTIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PROGRAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADA VRANJA ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT "SPORTSKOG DRUŠTVA VRANJE 1093" DOO VRANJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PROSTORNOG PLANA OPŠTINE TRGOVIŠTE OD 2022. DO 2035.
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU KANALIZACIONE MREŽE SA POSTROJENJEM ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U RADOVNICI
 • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA USLUGE NADZORA NAD IZGRADNJOM 2. FAZE ARHITEKTURE OSNOVNOJ ŠKOLI "ŽARKO ZRENJANIN - UČA" U RADOVNICI
 • ODLUKA O USVAJANJU PREDLOGA GODIŠNJEG PLANA RADA KOMUNALNE INSPEKCIJE ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA SKLAPANJE SPORAZUMA I REGULISANJE IMOVINSKO - PRAVNIH ODNOSA PO PITANJU FAKTIČKE EKSPROPRIJACIJE ZA KATASTARSKU PARCELU BR. 470/3 KO TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA RADA SAOBRAĆAJNE INSPEKCIJE ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA RADA INSPEKTORA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O DODELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "DOLINA PČINJE"
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "VRAŽJI KAMEN-PROSEČNIK"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex