Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 27/2021 od 11.10.2021.)


 • ODLUKA O IZRADI PRVE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA NA OBJEKTU BR. 1 NA KP. BR. 334/2 U KO VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA NA KP. BR. 3751/16 U KO PREKODOLCE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA NA KP. BR. 1263/1 U KO ŽITORAĐE
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRIVREDU I SAOBRAĆAJ SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O USVAJANJU STUDIJE: GRADITELJSKO NASLEĐE U OPŠTINI SURDULICA
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE SURDULICA ZA IZGRADNJU GRADSKE SAOBRAĆAJNICE 99-99 U SURDULICI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVA NA MESEČNU NOVČANU POMOĆ PORODICAMA SLABOG MATERIJALNOG STANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA ZDRAVLJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA ZDRAVLJE
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRSTE KONKURSA KOJI SE RASPISUJE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA IZ BUDŽETA OPŠTINE SURDULICA RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2021. GOD. I UTVRĐIVANJE VISINE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU KONKURSA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU LOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU LOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA DRUGE IZMENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA VRANJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU STAJALIŠTA ZA MEĐUMESNI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO-MANDATNA PITANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO-MANDATNA PITANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ŽARKO ZRENJANIN-UČA" RADOVNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ŽARKO ZRENJANIN-UČA" RADOVNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BORA STANKOVIĆ" NOVO SELO
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BORA STANKOVIĆ" NOVO SELO
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" DONJI STAJEVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" DONJI STAJEVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE STRUČNE ŠKOLE "MILUTIN BOJIĆ" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE STRUČNE ŠKOLE "MILUTIN BOJIĆ" TRGOVIŠTE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex