Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 27 od 03.08.2020.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINA OPŠTINE SURDULICA KOJI SU IZABRANI NA IZBORIMA ODRŽANIM DANA 21.06.2020. GODINE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VERIFIKACIONOG ODBORA SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA TAJNOG GLASANJA ZA IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINEOPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA TAJNOG GLASANJA ZA IZBOR ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA TAJNOG GLASANJA ZA IZBOR PREDSEDNIKA OPŠTINE, ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE I ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINA OPŠTINE SURDULICA KOJI SU IZABRANI NA IZBORIMA ODRŽANIM DANA 21.06.2020.GODINE
 • ODLUKA O IZMENI POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O RADNOPRAVNOM STATUSU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU - REBALANS 3
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VERIFIKACIONOG ODBORA SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O IZBORU ADMINISTRATIVNO-MANDATNE KOMISIJE
 • ODLUKA O DODELI MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O NAKNADI TEHNIČKIM SEKRETARIMA I ZAMENICIMA TEHNIČKIH SEKRETARA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZA POTREBE ODBORNIČKE GRUPE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI J.P. " VODOVOD" SURDULICA NA CENE KOMUNALNIH USLUGA
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJi OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex