Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 27 od 26.11.2019.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINU (REBALANS 2)
 • ODLUKA O DAVANJU NAČELNE SAGLASNOSTI USC "KUNJAK" VLADIČIN HAN ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, OPREME I INVENTARA NA ODREĐENO VREME U SVRHU UGOSTITELJSKE DELATNOSTI
 • REŠENJE O IMENOVANJU LOKALNOG SAVETA RODITELJA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE U VLADIČINOM HANU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETI SAVA" U VLADIČINOM HANU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA U OBLASTI DRUŠTVENOG I HUMANITARNOG RADA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIJEM, PREGLED I SASTAVLJANJE RANG LISTE PRISPELIH PRIJAVA UČESNIKA KONKURSA ZA NAGRADU USPEŠNIM STUDENTIMA
 • ODLUKA O DAVANJU OVLAŠĆENJA PREDSEDNIKU OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU SLUŽBE PRAVNE POMOĆI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "DEČJA RADOST" BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IMENOVANJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVEŽ "DEČJA RADOST" BOSILEGRAD
 • ODLUKA O DAVANJU OVLAŠĆENJA PREDSEDNIKU OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNE TRŽIŠNE CENE KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE ZA DEO TERITORIJE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE ZA DEO TERITORIJE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE ZA DEO TERITORIJE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU U OPŠTINI SURDULICA
 • ODLUKA O PROSEČNIM CENAMA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex