Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 27 od 13.11.2017.)


  • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O JAVNOM OKUPLJANJU NA TERITORIJI GRADA VRANJA
  • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
  • ODLUKA O NAGRAĐIVANJU UČENIKA I STUDENATA I NOVČANOJ POMOĆI UČENICIMA PRVOG RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE - GRADA VRANJA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" VRANJE
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA URBANIZAM" VRANJE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI GRADA VRANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex