Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 26/2021 od 05.10.2021.)


 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZONE 2 U VRANJU - ŠAPRANAČKI RID -
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT "KULTURNO-OBRAZOVNOG CENTRA" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA BEZ ELEMENATA KONCESIJE NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE GLAVNOG URBANISTE GRADA VRANJA
 • JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE GLAVNOG URBANISTE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE 60 GODINA POSTOJANJA I RADA ISTORIJSKOG ARHIVA "31. JANUAR" U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2021. GODINI
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENE I DOPUNE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA VRANJA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENE I DOPUNE AKCIONOG PLANA JAVNOG ZDRAVLJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA PERIOD 2018-2025. GODINE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZMENU ODLUKE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "MIHOLJSKI SUSRETI SELA"
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O BESPLATNOM I POVLAŠĆENOM PREVOZU U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA 41. MANIFESTACIJE "BORINI POZORIŠNI DANI"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex