Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 26 od 08.07.2020.)


 • ODLUKA O DODELI ODBORNIČKIH MANDATA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IZBORU VERIFIKACIONOG ODBORA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD SAZIV 2016-2020. GODINE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKU OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVIMA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O POSTAVLJANJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O DOPUNI POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IZBORU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA DVA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU DVA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA KOMISIJE ZA STATUTARNA, KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA STATUTARNA, KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex