Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 25/2023 od 20.11.2023.)


 • ODLUKA O IV REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O DODELI DRUŠTVENIH PRIZNANJA - ZAHVALNICA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" BOSILEGRAD
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNE TRŽIŠNE CENE KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2024. GODINU
 • ODLUKAO PRIHVATANJU PRENOSA PRAVA JAVNE SVOJINE NAD POKRETNIM STVARIMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" BOSILEGRAD
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA " ČISTOĆA" BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" BOSILEGRAD
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE SURDULICA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O PRIHVATANJU PRENOSA PRAVA JAVNE SVOJINE NAD POKRETNIM STVARIMA
 • ODLUKAO PRIBAVLJANJU NEPOSREDNOM POGODBOM NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O NAČINU VRŠENJA FUNKCIJE PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA PRIVREMENOG ORGANA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA VRANJA, RASPISANIH ZA 17. DECEMBAR 2023. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BOJE ZATVORNICA ZA PEČAĆENJE VREĆA I ODLAGANJE IZBORNOG MATERIJALA PRE I POSLE GLASANJA NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA VRANJA, RASPISANIM ZA 17 DECEMBAR 2023. GODINE
 • ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI PROGRAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADA VRANJA ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE
 • ODLUKA O PRIHVATANJU PRENOSA PRAVA JAVNE SVOJINE NAD POKRETNIM STVARIMA
 • ODLUKAO USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST GRADA VRANJA ZS PERIOD 2024-2026. GODINE
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH PASA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "SVETOSAVSKA NEDELJA 2024. GODINE"
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA BUDŽET I FINANSIJE PRIVREMENOG ORGANA GRADA VRANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex