Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 25/2022 od 30.11.2022.)


 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "SVETOSAVSKA NEDELJA 2023. GODINE"
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O FORMIRANJU KOMISIJE ZA OCENU I IZBOR PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE "31. JANUAR - DAN GRADA VRANJA" I PREDSTOJEĆIH NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA 2023. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU U OPŠTINI SURDULICA
 • ODLUKA O PROSEČNIM CENAMA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI
 • ODLUKA O USVAJANJU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA ZA OPŠTINU SURDULICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KONKURSNE KOMISIJE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O CENI TAKSI PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNE TRŽIŠNE CENE KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex