Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 24/2022 od 18.11.2022.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O BESPOVRATNOM SUFINANSIRANJU AKTIVNOSTI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU I UNAPREĐENJU SVOJSTVA ZGRADE, POSTUPKUDODELE SREDSTAVA, PROCENTU UČEŠĆA I USLOVIMA POD KOJIM GRAD VRANJE UČESTVUJE U FINANSIRANJU AKTIVNOSTI I ODRŽAVANJA
 • ODLUKAO POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA VRANJA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA POKRETNIH STVARI IZ JAVNE SVOJINE GRADA VRANJA VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" VRANJE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O DODELJIVANJU NAGRADE "SVETI SAVA"
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNE USTANOVE - POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • BIBLIOTEKA "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNE USTANOVE - NARODNI MUZEJ U VRANJU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNE USTANOVE - NARODNI UNIVERZITET U VRANJU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNE USTANOVE - "ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA USTANOVE "KULTURNO - OBRAZOVNI CENTAR" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA UGOVORNE ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE UZ IZGRADNJU NOVIH KOTLARNICA IZ OBNOVLJIVOG IZVORA ENERGIJE - DRVNE BIOMASE I PRIRODNOG GASA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" VRANJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠE DETE" U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠE DETE" U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA LOKALNOG SAVETA RODITELJA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DOSITEJ OBRADOVIĆ" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KRALJ PETAR 1 OSLOBODILAC" KORBEVAC
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA U EKONOMSKO-TRGOVINSKOJ ŠKOLI U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MUZIČKE ŠKOLE "STEVAN MOKRANJAC "VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA STALNOG RADNOG TELA - SAVETA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, FIZIČKU KULTURU, INFORMISANJE, SPORT I ODNOSE SA VERSKIM ZAJEDNICAMA
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA SAVETA I KOMISIJA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU VRANJE
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O PRODUŽETKU ROKAZA UČEŠĆE DOMAĆINSTAVA U SPROVOĐENJU MERE ENERGETSKE SANACIJE PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PORODIČNIM KUĆAMA NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2022. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex