Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 24/2021 od 21.09.2021.)


  • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA
  • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VRANJE
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VRANJE
  • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE "KULTURNO - OBRAZOVNI CENTAR" VRANJE
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MEDICINSKE ŠKOLE "DR IZABEL EMSLI HATON"
  • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
  • ODLUKU O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZRADE IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA VLADIČIN HAN

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex