Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 23/2023 od 06.11.2023.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICA ZA 2023. GODINU - REBALANS 3
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA I UPRAVLJANJA BEZ NAKNADE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SURDULICA "STRELJAČKI DOM" - ROMSKI CENTAR U SURDULICI
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM UREĐENJU I HIGIJENI NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O IZRADI TREĆE IZMENE I DOPUNE USKLAĐENOG PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA SURDULICA
 • ODLUKA O AKUSTIČNOM ZONIRANJU I MERAMA ZAŠTITE OD BUKE NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADE REVIZIJE LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA PERIOD 2023-2033. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA RAZVOJA OPŠTINE SURDULICA ZA PERIOD 2023-2033
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ" U SURDULICI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U GIMNAZIJI "SVETOZAR MARKOVIĆ" U SURDULICI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U PŠŠ "JOSIF PANČIĆ" U SURDULICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "VUK KARADŽIĆ" U SURDULICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "VUK KARADŽIĆ" U SURDULICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "BORA STANKOVIĆ" U JELAŠNICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "BORA STANKOVIĆ" U JELAŠNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "PERA MAČKATOVAC" U BELOM POLJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "PERA MAČKATOVAC" U BELOM POLJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "IVO LOLA RIBAR" U KLISURI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "IVO LOLA RIBAR" U KLISURI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "SVETI SAVA" U BOŽICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "SVETI SAVA" U BOŽICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "AKADEMIK ĐORĐE LAZAREVIĆ" NA VLASINI OKRUGLICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "AKADEMIK ĐORĐE LAZAREVIĆ" NA VLASINI OKRUGLICI
 • IZMENA KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE SURDULICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE PRIVREDNO RADNE ZONE BUNUŠEVAC 4 U VRANJU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE VETROELEKTRANE "VRANJE" NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O NAČINU VRŠENJA FUNKCIJE PREDSEDNIKA, ČLANOVA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PRIVREMENOG ORGANA GRADA VRANJA
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA CRKAVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA REALIZACIJU ODOBRENIH PROJEKATA
 • ODLUKA O FINANSIRANJU/SUFINANSIRANJU PROJEKATA/PROGRAMA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U 2023. GODINI
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNO PRAVNA PITANJA IMENOVANJE I RADNO PRAVNI STATUS PRIVREMENOG ORGANA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA STALNIH RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O NAZIVU I IZGLEDU OBRAZACA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA POSMATRANJE RADA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA VRANJA RASPISANIH ZA 17. DECEMBAR 2023. GOD.
 • ROKOVNIK ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA VRANJA RASPISANIH ZA 17. DECEMBAR 2023. GODINE
 • ROKOVNIK ZA VRŠ ENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA, KOJI SU RASPISANI ZA 17. DECEMBAR 2023. GODINE
 • ODLUKA O UREĐENJU RADNOPRAVNOG STATUSA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJE
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU NAREDBODAVCA I NALOGODAVCA BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex