Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 23 od 27.09.2019.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE - GRADA VRANJA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠE DETE" VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" U VRANJU ZA 2019. GOD.
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA JP "NOVI DOM" VRANJE BR. 3141 OD 23.09.2019. GODINE
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA "REGIONALNOG CENTRA ZA TALENTE" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠE DETE" U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠE DETE" U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POJEDINIH ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA HEMIJSKO TEHNOLOŠKE ŠKOLE U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI PLAN ZA GRAD VRANJE JUN 2019.
 • ODLUKA O PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA JAVNIM POVRŠINAMA U 2019. GODINI
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA VREDNOVANJE PROJEKATA U OBLASTI EKOLOGIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH PASA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA 39. MANIFESTACIJE "BORINI POZORIŠNI DANI"
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "VRANJSKI POLUMARATON - 2019"
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH PASA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PROJEKATA ZA BESPOVRATNO SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA SVOJSTAVA ZGRADA
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROJEKATA IZ OBLASTI EKOLOGIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA POMOĆ DECI I OMLADINI SA TERITORIJE GRADA VRANJA OBOLELOJ OD MALIGNITETA I DRUGIH TEŠKIH BOLESTI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex