Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 23 od 21.08.2018.)


  • ODLUKA O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2018)
  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2018. GODINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 9/2018 i 23/2018)
  • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2018)
  • PRAVILNIK O POSTUPKU ODOBRAVANJA PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADU VRANJU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex