Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 23 od 19.09.2017.)


  • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
  • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA VRANJA
  • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU SISTEMA ZAŠTITE I SPASAVANJA I CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA VRANJA
  • ODLUKA O RADNOM VREMENU APOTEKE VRANJE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex