Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 22/2021 od 08.09.2021.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZRADI MURALA NA SPOLJAŠNJEM ZIDU OŠ "SVETOZAR MARKOVIĆ" U VRANJU
 • ODLUKA O IZRADI MURALA DIANI BUDISAVLJEVIĆ
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DOSITEJ OBRADOVIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENI PROGRAMA KORIŠĆENJA DOTACIJA ZDRAVSTVENE USTANOVE "APOTEKA VRANJE" ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA CRKAVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA REALIZACIJU ODOBRENIH PROJEKATA
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI GRADA VRANJA U 2021. GODINI
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENE I DOPUNE AKCIONOG PLANA JAVNOG ZDRAVLJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA PERIOD 2018-2025 GODINE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAKNADI TEHNIČKIM SEKRETARIMA I ZAMENICIMA TEHNIČKIH SEKRETARA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZA POTREBE ODBORNIČKE GRUPE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALIJE I USLUGE "USLUGA" BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALIJE I USLUGE "USLUGA" BOSILEGRAD
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA VETERINARSKA AMBULANTA "BOSILEGRAD"
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA VETERINARSKA AMBULANTA "BOSILEGRAD"
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINE BOSILEGRAD"
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA POVRŠINSKIH I OTPADNIH VODA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2021. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex