Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 21 od 23.07.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 31/2017 i 21/2018)
  • ODLUKA O ELEKTRONSKOM PRENOSU SEDNICE SKUPŠTINE GRADA ("Sl. glasnik grada Vranja ", br. 11/2017 i 21/2018)
  • ODLUKA O FORMIRANJU JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 21/2018)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 8/2017 i 21/2018)
  • ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 36/2017 i 21/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex