Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 20 od 19.06.2020.)


  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU KONAČNOG BROJA BIRAČA NA PODRUČJU GRADA VRANJA
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU KONAČNOG BROJA BIRAČA ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
  • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRSTE MATERIJALNE PODRŠKE PORODICI ZA NOVOREĐENU DECU U 2020. GODINI
  • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2020. GODINI
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex