Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 20 od 15.08.2019.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2019. GODINU
  • ODLUKA O MESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
  • ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU POČETNE CENE ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA VRANJE
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O FORMIRANJU MOBILNOG TIMA ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA OPŠTINE VLADIČIN HAN

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex