Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 2/2024 od 22.01.2024.)


 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBNI PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA ZA PERIOD 01.01.2024. DO 31.03.2024. GODINE
 • Privremeni organ grada Vranja sednica održana dana 17.01.2024. godine
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRSTE I VISINE MATERIJALNE PODRŠKE PORODICI ZA NOVOROĐENU DECU U 2024. GODINI
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA U OBLASTI DRUŠTVENOG I HUMANITARNOG RADA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREGLED PODNETIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROJEKATA PO RASPISANOM JAVNOM POZIVU ZA FINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA UDRUŽENJIMA MLADIH / ZA MLADE, ZA REALIZACIJU AKCIONOG PLANA ZA MLADE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM PRUŽANJA DIMNIČARSKIH USLUGA U 2024. GODINI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE U 2024. GODINI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA U 2024. GODINI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA DEPONIJE "METERIS" JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE ZA 2024. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA PERIOD JANUAR - MART 2024. GODINE "SPORTSKOG DRUŠTVA VRANJE 1093" D.O.O. VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA ZA PERIOD JANUAR-MART 2024. GODINE "SPORTSKOG DRUŠTVA VRANJE 1093" D.O.O. VRANJE
 • PRAVILNIK O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICI SA DUPLIM BLIZANCIMA I TROJKAMA
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZONE 1 U VRANJU - CENTRALNA ZONA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA DRUGIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZONE 2 - ŠAPRANAČKI RID NA ŽIVOTNU SREDINU
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZONE 3 U VRANJU - DONJE VRANJE NA ŽIVOTNU SREDINU
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA DRUGIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZONE 5 U VRANJU - GORNJA ČARŠIJA - RAŠKA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • REŠENJE O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZONE 4 U VRANJU - INDUSTRIJSKA ZONA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2024. GOD.
 • UKUPNI IZVEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANJA NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE NA BIRAČKIM MESTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O DODELI ODBORNIČKIH MANDATA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex