Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 2/2022 od 31.01.2022.)


 • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA ZA DAN GRADA - 31. JANUAR, DAN OSLOBOĐENJA VRANJA 1878. GODINE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA U SVOJINI GRADA VRANJA-SPORTSKI OBJEKTI
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA U SVOJINI GRADA VRANJA-SPORTSKI OBJEKTI
 • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA U 2022. GODINI ZA DAN GRADSKE OPŠTINE, 26 JANUAR-DAN OSLOBOĐENJA VRANJSKE BANJE 1878. GODINE
 • ODLUKAO PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE ZA DEO TERITORIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O OBUSTAVLJANJE POSTUPKA PONOVLJENIH IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE BOSILEGRAD
 • IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE CRNOŠTICA
 • IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE ZLI-DOL
 • IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICEGRUJINCI
 • IZBORNA LISTA KANDIDATAZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE GLOŽJE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex