Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 2/2021 od 22.02.2021.)


 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA GRADA VRANJA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O PRIHVATANJU PRENOSA UDELA BEZ NAKNADE GRADU VRANJU U KAPITALU PRIVREDNOG DRUŠTVA "FULL PROTECT" D.O.O. BEOGRAD
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA NASELJE RAŠKA U VRANJU
 • ETIČKI KODEKS FUNKCIONERA LOKALNE SAMOUPRAVE U GRADU VRANJU
 • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE ETIČKOG KODEKSA FUNKCIONERA LOKALNE SAMOUPRAVE U GRADU VRANJU
 • ODLUKA O PRIJAVLJIVANJU I UPRAVLJANJU PRIVATNIM INTERESIMA FUNKCIONERA ORGANA GRADA U POSTUPKU DONOŠENJA AKATA
 • ODLUKA O KONTROLI PRIJEMA I REALIZACIJE DONACIJA GRADA VRANJA
 • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU GRADSKIH PROPISA I DRUGIH AKATA I O IZDAVANJU "SLUŽBENOG GLASNIKA GRADA VRANJA"
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA SKUPŠTINE OPŠTINE VRANJE BROJ 361-9/85-04 OD 06.11.1985. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA VRANJA" ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU MALOG GRBA I ZASTAVE GRADA VRANJA UDRUŽENJU "SRPSKI RATNI VETERANI" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNE USTANOVE - TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE "TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE ŠKOLE VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MUZIČKE ŠKOLE "STEVAN MOKRANJAC" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KRALJ PETAR I OSLOBODILAC" KORBEVAC
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA MANDATNO-IMUNITETSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJE SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA MANDATNO-IMUNITETSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJE SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • DOPUNA PROGRAMA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA U 2021. GODINI ZA DAN GRADSKE OPŠTINE, 26 JANUAR - DAN OSLOBOĐENJA VRANJSKE BANJE 1878. GODINE
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DRUGOSTEPENE IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU, UPRAVLJANJU I KORIŠĆENJU STVARI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • STATUT MESNE ZAJEDNICE TRGOVIŠTE
 • STATUT MESNE ZAJEDNICE NOVO SELO
 • STATUT MESNE ZAJEDNICE RADOVNICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex